Druk tsendhen

The Thunder Dragon Kingdom Druk tsendhen

| 494 View(s)


Dzongkha


འབྲུག་ཙན་དན་བཀོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་།།
དཔལ་ལུགས་གཉིས་བསྟན་སྲིད་སྐྱོང་བའི་མགོན་།།
འབྲུག་རྒྱལ་པོ་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་།།
སྐུ་འགྱུར་མེད་བརྟན་ཅིང་ཆབ་སྲིད་འཕེལ་།།
ཆོས་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་དར་ཞིང་རྒྱས་།།
འབངས་བདེ་སྐྱིད་ཉི་མ་ཤར་བར་ཤོག་།།


Transliteration


Druk cenden koipi gyelkhap na
Pel loog nig tensi chongwai gyon
Druk gyelpo ngadhak rinpoche
Ku jurmei tenching chhap cid pel
Chho sangye tenpa darshing gyel
Bang deikyed nyima shar warr sho.


English translation


In the Kingdom of Bhutan adorned with cypress trees,
The Protector who reigns over the realm of spiritual and secular traditions,
He is the King of Bhutan, the precious sovereign.
May His being remain unchanging, and the Kingdom prosper,
May the teachings of the Enlightened One flourish,
May the sun of peace and happiness shine over all people.

Song Details


 • Adopted : 1953
 • Country : Bhutan
 • Language(s) : Dzongkha , English

 • Team Members


 • Lyrics : Dorji Lopen Droep Namgay
 • Lyrics : Dasho Gyaldun Thinley
 • Music : Aku Tongmi
 • TRENDING NOW

  Related


  Song Country


  Song Language(s)


  May's Songs


 • Radhe Title Track Radhe Title Track
  Date : May 5, 2021
  Country : India
  Language : Hindi
  Genre : Pop

 • Lupang Hinirang Lupang Hinirang
  English : Chosen Land
  Date : May 26, 1958
  Country : Philippines
  Language : Spanish

 • Le Mali Le Mali
  English : Mali
  Date : May 9, 1962
  Country : Mali
  Language : French

 • al-Jumhūrīyah al-Muttaḥidâh al-Jumhūrīyah al-Muttaḥidâh
  English : United Republic
  Date : May 22, 1990
  Country : Yemen
  Language : Arabic

 • Tavisupleba Tavisupleba
  English : Freedom
  Date : May 20, 2004
  Country : Georgia
  Language : Georgian

 • Quisqueyanos Valientes Quisqueyanos Valientes
  English : Brave Quisqueyans
  Date : May 30, Country : Dominican Republic
  Language : Spanish

 • Azərbaycan marşı Azərbaycan marşı
  English : Azerbaijan Anthem
  Date : May 27, 1992
  Country : Azerbaijan
  Language : Azerbaijani

 • Himno Nacional Argentino Himno Nacional Argentino
  English : Argentine National Anthem
  Date : May 11, 1813
  Country : Argentina
  Language : Spanish

 • Afghan National Anthem Surūd-e Millī
  English : Afghan National Anthem
  Date : May 2006
  Country : Afghanistan
  Language : Dari