La Renaissance

The Renaissance

| 242 View(s)


French lyrics


Ô Centrafrique, ô berceau des Bantous !
Reprends ton droit au respect, à la vie !
Longtemps soumis, longtemps brimé par tous,
Mais de ce jour brisant la tyrannie.
Dans le travail, l’ordre et la dignité,
Tu reconquiers ton droit, ton unité,
Et pour franchir cette étape nouvelle,

De nos ancêtres la voix nous appelle.

Chorus:
Au travail dans l’ordre et la dignité,
Dans le respect du droit dans l’unité,
Brisant la misère et la tyrannie,
Brandissant l’étendard de la Patrie.


Sango lyrics


Bêafrîka, mbeso tî âBantu
Kîri mo gbû gîgî tî mo-mvenî
Mo bâa pâsi na gbe tî âzo kûê
Me fadësô, mo ke na kürü gô
Mo sö benda, mo bûngbi kûê ôko
Na kusâra ngâ na nëngö-terê
Tî tö ndâ tî finî dutï tî ë sô

E mä gbegô tî_âkötarä tî ë

Chorus:
E gbû kua nzönî na nëngö-terê
E kpë ndiä nzönî na mängö-terê
E kinda wasïöbê, ë tomba pâsi
E yâa bandêra tî ködrö tî ë!


English translation


Oh! Central Africa, the cradle of the Bantu!
Take up again your right to respect, to life!
Long subjugated, long scorned by all,
But, from today, breaking tyranny’s hold.
Through work, order, and dignity
You reconquer your rights, your unity,
And to take this new step

The voice of our ancestors calls us.

Chorus:
To work! In order and dignity,
In respect for rights and in unity,
Breaking poverty and tyranny,
Holding high the flag of the Fatherland.

Song Details


 • Adopted : 1960
 • Country : Central African Republic
 • Language(s) : French , Sango , English

 • Team Members


 • Lyrics : Barthélémy Boganda
 • Music : Herbert Pepper
 • TRENDING NOW

  Related


  Song Country


  Song Language(s)


  May's Songs


 • Radhe Title Track Radhe Title Track
  Date : May 5, 2021
  Country : India
  Language : Hindi
  Genre : Pop

 • Lupang Hinirang Lupang Hinirang
  English : Chosen Land
  Date : May 26, 1958
  Country : Philippines
  Language : Spanish

 • Le Mali Le Mali
  English : Mali
  Date : May 9, 1962
  Country : Mali
  Language : French

 • al-Jumhūrīyah al-Muttaḥidâh al-Jumhūrīyah al-Muttaḥidâh
  English : United Republic
  Date : May 22, 1990
  Country : Yemen
  Language : Arabic

 • Tavisupleba Tavisupleba
  English : Freedom
  Date : May 20, 2004
  Country : Georgia
  Language : Georgian

 • Quisqueyanos Valientes Quisqueyanos Valientes
  English : Brave Quisqueyans
  Date : May 30, Country : Dominican Republic
  Language : Spanish

 • Azərbaycan marşı Azərbaycan marşı
  English : Azerbaijan Anthem
  Date : May 27, 1992
  Country : Azerbaijan
  Language : Azerbaijani

 • Himno Nacional Argentino Himno Nacional Argentino
  English : Argentine National Anthem
  Date : May 11, 1813
  Country : Argentina
  Language : Spanish

 • Afghan National Anthem Surūd-e Millī
  English : Afghan National Anthem
  Date : May 2006
  Country : Afghanistan
  Language : Dari