Limba Noastră

Our Language

| 206 View(s)


Moldovan Cyrillic


Лимба ноастрэ-й о комоарэ
Ын адынкурь ынфундатэ,
Ун шираг де пятрэ рарэ
Пе мошие ревэрсатэ.

Лимба ноастрэ-й фок, че арде
Ынтр’ун ням, че фэрэ весте
С’а трезит дин сомн де моарте,
Ка витязул дин повесте.

Лимба ноастрэ-й нумай кынтек,
Дойна дорурилор ноастре,
Рой де фулӂере, че спинтек
Ноурь негри, зэрь албастре.

Лимба ноастрэ-й граюл пыний,
Кынд де вынт се мишкэ вара;
Ын ростиря ей бэтрыний
Ку судорь сфинцит-ау цара.

Лимба ноастрэ-й фрунзэ верде,
Збучумул дин кодрий вешничь,
Ниструл лин, че’н валурь перде
Ай лучеферилор сфешничь.

Лимба ноастрэ-с векь извоаде.
Повестирь дин алте времурь;
Ши читинду-ле ‘нширате,
Те ‘нфиорь адынк ши тремурь.

Лимба ноастрэ ый алясэ
Сэ ридиче славэ ‘н черурь,
Сэ не спуе ‘н храм ши-акасэ
Вешничеле адевэрурь.

Ынвияци-вэ дар граюл,
Руӂинит де мултэ време,
Штерӂець слинул, мучегаюл
Ал уйтэрий ‘н каре ӂеме.

Лимба ноастрэ-й лимбэ сфынтэ,
Лимба векилор казаний,
Каре-о плынг ши каре-о кынтэ
Пе ла ватра лор цэраний.

Стрынӂець пятра лучитоаре
Че дин соаре се апринде
Ши-ць авя ын ревэрсаре
Ун потоп ноу де кувинте.

Ну вець плынӂе-атунч амарник,
Кэ ви-й лимба пря сэракэ,
Ши-ць ведя, кыт ый де дарник
Граюл цэрий ноастре драгэ.

Рэсэри-ва о комоарэ
Ын адынкурь ынфундатэ,
Ун шираг де пятрэ рарэ
Пе мошие ревэрсатэ


Original Romanian


Limba noastră-i o comoară
În adîncuri înfundată
Un șirag de piatră rară
Pe moșie revărsată.

Limba noastră-i foc ce arde
Într-un neam, ce fără veste
S-a trezit din somn de moarte
Ca viteazul din poveste.

Limba noastră-i numai cântec,
Doina dorurilor noastre,
Roi de fulgere, ce spintec
Nouri negri, zări albastre.

Limba noastră-i graiul pâinii,
Când de vânt se mișcă vara;
In rostirea ei bătrânii
Cu sudori sfințit-au țara.

Limba noastră-i frunză verde,
Zbuciumul din codrii veșnici,
Nistrul lin, ce-n valuri pierde
Ai luceferilor sfeșnici.

Nu veți plânge-atunci amarnic,
Că vi-i limba prea săracă,
Și-ți vedea, cât îi de darnic
Graiul țării noastre dragă.

Limba noastră-i vechi izvoade.
Povestiri din alte vremuri;
Și citindu-le ‘nșirate,
Te-nfiori adânc și tremuri.

Limba noastră îi aleasă
Să ridice slava-n ceruri,
Să ne spiue-n hram și-acasă
Veșnicele adevăruri.

Limba noastră-i limbă sfântă,
Limba vechilor cazanii,
Care o plâng și care o cântă
Pe la vatra lor țăranii.

Înviați-vă dar graiul,
Ruginit de multă vreme,
Stergeți slinul, mucegaiul
Al uitării ‘n care geme.

Strângeți piatra lucitoare
Ce din soare se aprinde
Și-ți avea în revărsare
Un potop nou de cuvinte.

Răsări-va o comoară
În adâncuri înfundată,
Un șirag de piatră rară
Pe moșie revărsată.


English translation


A treasure is our language that surges
From deep shadows of the past,
Chain of precious stones that scattered
All over our ancient land.

A burning flame is our language
Amidst a people waking
From a deathly sleep, no warning,
Like the brave man of the stories.

Our language is made of songs
From our soul’s deepest desires,
Flash of lightning striking swiftly
Through dark clouds and blue horizons.

Our language is the tongue of bread
When the winds blow through the summer,
Uttered by our forefathers who
Blessed the country through their labour.

Our language is the greenest leaf
Of the everlasting codris,
Gentle river Dniester’s ripples
Hiding starlight bright and shining.

Utter no more bitter cries now
That your language is too poor,
And you will see with what abundance
Flow the words of our precious country.

Our language is full of legends,
Stories from the days of old.
Reading one and then another
Makes one shudder, tremble and moan.

Our language is singled out
To lift praises up to heaven,
Uttering with constant fervour
Truths that never cease to beckon.

Our language is more than holy,
Words of homilies of old
Wept and sung perpetually
In the homesteads of our folks.

Resurrect now this our language,
Rusted through the years that have passed,
Wipe off filth and mould that gathered
When forgotten through our land.

Gather now the sparkling stone,
Catching bright light from the sun.
You will see the endless flooding
Of new words that overflow.

A treasure will spring up swiftly
From deep shadows of the past,
Chain of precious stones that scattered
All over our ancient land.

Song Details


 • Adopted : 1995
 • Country : Moldova
 • Language(s) : Moldovan

 • Team Members


 • Lyrics : Alexei Mateevici, 1917
 • Music : Alexandru Cristea, ext. 1942
 • TRENDING NOW

  Related


  Song Country


  Song Language(s)


  October's Songs


 • Salve a ti, Nicaragua Salve a ti, Nicaragua
  English : Hail to thee, Nicaragua
  Date : October 20, 1939
  Country : Nicaragua
  Language : Spanish

 • Il Canto degli Italiani Il Canto degli Italiani
  English : The Song of the Italians
  Date : October 12, 1946
  Country : Italy
  Language : Italian

 • Caminemos pisando las sendas de nuestra inmensa felicidad Caminemos pisando las sendas de nuestra inmensa felicidad
  English : Let Us Tread the Path of Our Immense Happiness
  Date : October 12, 1968
  Country : Equatorial Guinea
  Language : Spanish

 • National Anthem of the Republic of Colombia Himno Nacional de la República de Colombia
  Date : October 28, Country : Colombia
  Language : Spanish

 • Chantaje Chantaje | Shakira ft. Maluma
  English : Blackmail
  Date : October 28, 2016
  Country : Spain
  Language : Spanish
  Genre : Pop