O Sweet Saint Martin’s Land

| 158 View(s)


English Lyrics


Where over the world, say where,
You find an island there,
So lovely small with nations free
With people French and Dutch
Though talking English much,
As thee Saint Martin in the sea ?

Chorus :
O sweet Saint Martin’s Land
So bright by beach and strand
With sailors on the sea and harbors free
Where the chains of mountains green
Variously in sunlight sheen

Oh I love thy Paradise,
Nature beauty fairly nice (twice)”

How pretty between all green
Flamboyants beaming gleam
Of flowers red by sunlight set
Thy cows and sheep and goats
In meadows or on the roads
Thy donkeys keen I can’t forget

Thy useful birds in white
Their morn and evening flight
Like aircraft-wings in unity
Their coming down for food
Then turning back to roost
Bring home to me their harmony

Saint Martin I like thy name
In which Columbus fame
And memories of old are closed
For me a great delight
Thy Southern Cross the night
May God the Lord protect thy coast!


French Lyrics


Trouvez-moi une perle si chère,
comme l’île Saint-Martin en mer,
chaîne de mornes et vallées;
riche de plages bien dorées
qui donnent la paix, donnent le repos
dans ses mornes et toutes ses eaux.

Chœur (refrain) :
Saint-Martin, Saint-Martin,
Si jolie en tous ses coins. (bis)

Quel charme ses flamboyants,
leur fleurs un enchantement,
tout un bouquet de flammes vives.
Quand le soleil ici arrive,
donnant splendeur, montrant beauté,
Quel éclat de tous cotés.

Sa cime “le Pic Paradis”,
ravit les touristes ici,
d’où sa verdure fait merveille;
un panorama sans pareil,
voyant les plaines, voyant la mer,
colorées en bleu et vert.

Le vol de ses pélicans,
gracieux et si élégants
quand ils plannent haut en l’air,
quand ils plongent dans la mer;
Dites-moi l’endroit, où on les voit,
lorsqu’ils fondent sur leur proies

Son nom toujours Saint-Martin
rest’ra dans l’histoire sans fin,
Christophe Colomb l’a découverte,
lui a donné son nom si cher,
Dieu protecteur, Dieu de bonté,
garde-la bien en prospérité !


Translation of the French version into English


Find me a pearl so dear,
as the island of St. Martin in the sea,
chain of hills and valleys;
rich golden brown beaches
giving peace, give the rest
in its bleak and all its waters.

Chorus:
St. Martin, St. Martin,
So pretty in all its corners.(repeat)

What his flamboyant charm,
their enchanting flowers,
a whole bunch of flames.
When the sun comes here,
giving splendor, showing beauty,
What splendor on all sides.

Its top “Pic Paradis”,
delights tourists here,
hence its green works wonders;
an unparalleled panorama,
Seeing the plains, seeing the sea,
colored blue and green.

Flight of its pelicans,
graceful and elegant
when they hover high into the air,
when they dive into the sea;
Tell me the place where we see them,
when based on their prey

His name always St. Martin
Will in the never ending story,
Christopher Columbus discovered it,
gave it its name so dear,
Patron god, God of goodness,
guard it well in prosperity!


Dutch translations


Translation of the English lyrics


Waar over de hele wereld, zeggen waar,
U vindt een eiland,
Zo mooi klein met landen gratis
Met mensen het Frans en het Nederlands
Hoewel praten Engels veel,
Als u Saint Martin in de zee?

Koor :
O lieve Land van Sint Maarten
Zo helder door strand en streng
Met de schippers op de zee en de havens gratis
Waar de ketenen van de bergen groen
Afwisselend in het zonlicht glans

O Ik hou van uw Paradijs,
Natuur-schoonheid heel aardig (twee keer)

Hoe mooi tussen alle groene
Kleurrijken stralende glans
Van de bloemen rood door zonlicht stellen
Uw koeien en schapen en geiten
In weilanden of op wegen
Uw ezels willen kan ik niet vergeten

Uw nuttige vogels in wit
Hun morgen en ‘s avonds de vlucht
Net als vliegtuig-vleugels in eenheid
Hun komst naar beneden voor voedsel
Vervolgens terug te keren naar stok
Mee naar huis om me de harmonie

Sint Maarten Ik hou van uw naam
In welke Columbus roem
En herinneringen van de oude zijn die
Voor mij een grote vreugde
Uw nachts van der Zuiderkruis
Moge God de Heer te beschermen, uw kust!


Translation of the French lyrics


Vind me een parel zo dierbaar,
als het eiland van Sint Maarten in de zee,
keten van heuvels en dalen;
rijke goudbruin stranden
het geven van vrede, geef de rest
in zijn sombere en al haar wateren.

Koor :
Sint Maarten, Sint Maarten,
Zo mooi in al zijn hoeken. (herhalen)

Wat zijn flamboyante charme,
hun betoverende bloemen,
een hele hoop van vlammen.
Als de zon komt hier
het geven van pracht en praal, waarin schoonheid,
Wat pracht aan alle kanten.

De top “Pic Paradis”,
heerlijkheden toeristen hier,
vandaar de groene doet wonderen;
een ongeëvenaarde panorama,
Het zien van de vlakte, het zien van de zee,
kleur blauw en groen.

Diefstal van de pelikanen,
sierlijk en elegant
als ze zweven hoog in de lucht,
als ze duiken in de zee;
Vertel me de plaats waar we ze zien,
wanneer op basis van hun prooi

Zijn naam altijd Sint Maarten
rest’ra in de nooit eindigende verhaal
Christoffel Columbus ontdekt,
gaf het zijn naam zo dierbaar is,
Patron god, God van goedheid,
goed bewaken van de welvaart!

Song Details


 • Country : Sint Maarten
 • Language(s) : English , French , Dutch

 • Team Members


 • Lyrics : Gerard Kemps, 1958
 • Music : Gerard Kemps, 1958
 • TRENDING NOW

  Related


  Song Country


  Song Language(s)


  August's Songs


 • Forged from the Love of Liberty Forged from the Love of Liberty
  Date : August 31, 1962
  Country : Trinidad and Tobago
  Language : English

 • Qolobaa Calankeed Qolobaa Calankeed
  English : Praise to the flag
  Date : August 1, 2012
  Country : Somalia
  Language : Somali

 • Qaumī Tarānah Qaumī Tarānah
  English : National Anthem
  Date : August 13, 1954
  Country : Pakistan
  Language : Urdu

 • Denes nad Makedonija Denes nad Makedonija
  English : Today Over Macedonia
  Date : August 11, 1992
  Country : North Macedonia
  Language : Latin

 • Aegukga Aegukga
  English : Patriotic Song
  Date : August 1948
  Country : South Korea

 • Indonesia Raya Indonesia Raya
  English : Great Indonesia
  Date : August 17, 1950
  Country : Indonesia
  Language : Indonesian

 • La Brabançonne La Brabançonne
  English : The Brabantian
  Date : August 8, 1921
  Country : Belgium
  Language : French

 • Kimigayo Kimigayo
  English : His Imperial Majesty's Reign
  Date : August 13, 1999
  Country : Japan
  Language : Japanese