Panchhi

| 114 View(s)


उडी जाने यो पन्छी हैन
डुबी जाने यो घाम हैन, मेरो मन
आगोमा यो जल्ने छैन
हावामा बिलाउने छैन, मेरो मन
मरेर गए पनि मर्दैन मेरो– मेरो यो मन

उडी जाने यो पन्छी हैन
डुबी जाने यो घाम हैन, मेरो मन
आगोमा यो जल्ने छैन
हावामा बिलाउने छैन, मेरो मन
मरेर गए पनि मर्दैन मेरो– मेरो यो मन

ढुङ्गा नभन, कोमल यो होला
तिमीभित्र पनि कतै यो होला
ढुङ्गा नभन, कोमल यो होला
तिमीभित्र पनि कतै यो होला
बितेर जाला मेरो यो जीवन
मरेर गए पनि मर्दैन मेराे– मेराे यो मन

उडी जाने यो पन्छी हैन
डुबी जाने यो घाम हैन, मेरो मन
आगोमा यो जल्ने छैन
हावामा बिलाउने छैन, मेरो मन
मरेर गए पनि मर्दैन मेरो– मेरो यो मन

उडी जाने यो पन्छी हैन
डुबी जाने यो घाम हैन, मेरो मन
आगोमा यो जल्ने छैन
हावामा बिलाउने छैन, मेरो मन
मरेर गए पनि मर्दैन मेरो– मेरो यो मन

Song Details


 • Release Date : October 11, 2000
 • Album : 1 MB
 • Country : Nepal
 • Language(s) : Nepali
 • Genre : Pop


 • Team Members


  Sugam Pokharel
 • Sugam Pokharel (Singer)

  Birth of Date : September 20 , 1979
  Birth Sign : Capricorn
  Birth Place : Urlabari , Nepal
 • Related


  Song Country


  Song Language(s)


  Song Genre


  February's Songs


 • Maya Raicha Ra Maya Raicha Ra
  Date : February 23, 2023
  Country : Nepal
  Language : Nepali
  Genre : Drama

 • Funfuny Funfuny
  Date : February 21, 2020
  Country : Nepal
  Language : Nepali

 • Himno Nacional de Guatemala Himno Nacional de Guatemala
  English : National anthem of Guatemala
  Date : February 19, 1896
  Country : Guatemala
  Language : Spanish

 • Lijepa naša domovino Lijepa naša domovino
  English : Our Beautiful Homeland
  Date : February 29, 1972
  Country : Croatia
  Language : Croatian

 • Popular Songs


 • Ḥumāt al-Ḥimá Ḥumāt al-Ḥimá
  English : Defenders of the Homeland
  Date : November 7, 1987
  Country : Tunisia
  Language : Arabic

 • Ḥumāt ad-Diyār Ḥumāt ad-Diyār
  English : Guardians of the Homeland
  Date : Ḥumāt ad-Diyār 1961
  Country : Syria
  Language : Arabic

 • Naḥnu Jund Allah, Jund Al-waṭan Naḥnu Jund Allah, Jund Al-waṭan
  English : We are the Soldiers of God, the Soldiers of the Nation
  Date : Naḥnu Jund Allah, Jund Al-waṭan 1956
  Country : Sudan
  Language : Arabic

 • Oʻzbekiston Respublikasining Davlat Madhiyasi Oʻzbekiston Respublikasining Davlat Madhiyasi
  English : State Anthem of the Republic of Uzbekistan
  Date : Oʻzbekiston Respublikasining Davlat Madhiyasi 1992
  Country : Uzbekistan
  Language : Uzbek

 • Ko e fasi ʻo e tuʻi ʻo e ʻOtu Tonga Ko e fasi ʻo e tuʻi ʻo e ʻOtu Tonga
  English : Song of the King of the Tongan Islands
  Country : Tonga
  Language : Tongan