Phleng Chat Thai

| 224 View(s)


ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย
เป็นประชารัฐ ไผทของไทยทุกส่วน
อยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล
ด้วยไทยล้วนหมาย รักสามัคคี
ไทยนี้รักสงบ แต่ถึงรบไม่ขลาด
เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่
สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลี
เถลิงประเทศชาติไทยทวี มีชัย ชโย


Romanisation


Prathēt Thai rūam lư̄at nư̄a chāt chư̄a Thai
Pen prachā rat, phaThai khǭng Thai thuk sūan
Yū damrong khǭng wai dāi thang mūan
Dūai Thai lūan māi, rak samakkhī
Thai nī rak sangop, tǣ thư̄ng rop mai khlāt
Ēkkarāt cha mai hai khrai khom khī
Sala lư̄at thuk yāt pen chāt phalī
Thalœ̄ng prathēt chāt Thai thawī, mī chai, chayō!


English Translation


Thailand unites the flesh and blood of Thais.
The land of Thailand belongs to the Thais.
Long has been our independence, wish sovereignty allowed to maintain it,
Because Thais have been united forever.
The Thais are peaceful and loving, but are not cowards in war.
Our sovereignty will never be threatened,
We will sacrifice every drop of our blood for our nation.
We are ready to die for freedom, security, and prosperity!

Song Details


 • Adopted : December 10 , 1939
 • Country : Thailand
 • Language(s) : Thai , English

 • Team Members


 • Lyrics : Luang Saranupraphan (1939)
 • Music : Phra Chenduriyang (1932)
 • TRENDING NOW

  Related


  Song Country


  Song Language(s)


  October's Songs


 • Salve a ti, Nicaragua Salve a ti, Nicaragua
  English : Hail to thee, Nicaragua
  Date : October 20, 1939
  Country : Nicaragua
  Language : Spanish

 • Il Canto degli Italiani Il Canto degli Italiani
  English : The Song of the Italians
  Date : October 12, 1946
  Country : Italy
  Language : Italian

 • Caminemos pisando las sendas de nuestra inmensa felicidad Caminemos pisando las sendas de nuestra inmensa felicidad
  English : Let Us Tread the Path of Our Immense Happiness
  Date : October 12, 1968
  Country : Equatorial Guinea
  Language : Spanish

 • National Anthem of the Republic of Colombia Himno Nacional de la República de Colombia
  Date : October 28, Country : Colombia
  Language : Spanish

 • Chantaje Chantaje | Shakira ft. Maluma
  English : Blackmail
  Date : October 28, 2016
  Country : Spain
  Language : Spanish
  Genre : Pop