Sachika Cheena

सचिका चिना

| 47 View(s)NEPAL BHASA


सचिका चिना सप हिना
मस मस लाली तया
जोवन जाया वयाला थें
न्हायेकं स्वसाँ मछासें च्वं

ल: जक का: वनेत न: जित
समा यायमा थें जुई
सुना स्वया च्वंनला धका
पला हे छि मस थें जुई

झ्यालं पिने जक हे मिखा
सुना सतुं थें जित
अथे याए ला थथे याएला
थाकुल सापहे नुगः चीत


NEPALI TRANSLATION:


चुल्ठो बाटी जुरो बेरी
जानी नजानी लाली लगाई
जोवन भरिएर आएकोले होकी
ऐना हेर्दा पनि लाज लागे जस्तो

पानी लिन जाँदा पनि मलाई
सिंगार गर्नु पर्ने जस्तो
कसैले हेरी रहे जस्तो
पाइला नै चाल्न नजाने जस्तो

झ्याल बाहिर मात्र मेरा आँखा
कसैले बोलाई रहे जस्तो
यसो गरूँ कि त्यसो गरूँ
गार्हो भयो अत्ति यो मन बाँध्न


ENGLISH TRANSLATION:


Tying the ribbon, making the bun
Putting the lipstick without know much
Perhaps growing to be the adult
I feel shy even looking at mirror

Even if I have to fetch water
Feel like doing the makeup
As if someone is looking at me
I get nervous even to take steps

Feel like gazing outside window
As if someone is calling me
Whether to do this or that
Very difficult to hold my heart.

Song Details


 • Release Date : October 31, 2022
 • Country : Nepal
 • Language(s) : Nepal Bhasa , Nepali , English
 • Genre : New Age
 • Video : Sachika Cheena
 • Sachika Cheena's Video
  Team Members


  Niva Dangol
 • Niva Dangol (Singer)


  Birth Country : Nepal
 • Related


  Song Video


  Song Country


  Song Language(s)


  Song Genre


  February's Songs


 • Maya Raicha Ra Maya Raicha Ra
  Date : February 23, 2023
  Country : Nepal
  Language : Nepali
  Genre : Drama

 • Funfuny Funfuny
  Date : February 21, 2020
  Country : Nepal
  Language : Nepali

 • Himno Nacional de Guatemala Himno Nacional de Guatemala
  English : National anthem of Guatemala
  Date : February 19, 1896
  Country : Guatemala
  Language : Spanish

 • Lijepa naša domovino Lijepa naša domovino
  English : Our Beautiful Homeland
  Date : February 29, 1972
  Country : Croatia
  Language : Croatian

 • Popular Songs


 • Ḥumāt al-Ḥimá Ḥumāt al-Ḥimá
  English : Defenders of the Homeland
  Date : November 7, 1987
  Country : Tunisia
  Language : Arabic

 • Ḥumāt ad-Diyār Ḥumāt ad-Diyār
  English : Guardians of the Homeland
  Date : Ḥumāt ad-Diyār 1961
  Country : Syria
  Language : Arabic

 • Naḥnu Jund Allah, Jund Al-waṭan Naḥnu Jund Allah, Jund Al-waṭan
  English : We are the Soldiers of God, the Soldiers of the Nation
  Date : Naḥnu Jund Allah, Jund Al-waṭan 1956
  Country : Sudan
  Language : Arabic

 • Oʻzbekiston Respublikasining Davlat Madhiyasi Oʻzbekiston Respublikasining Davlat Madhiyasi
  English : State Anthem of the Republic of Uzbekistan
  Date : Oʻzbekiston Respublikasining Davlat Madhiyasi 1992
  Country : Uzbekistan
  Language : Uzbek

 • Ko e fasi ʻo e tuʻi ʻo e ʻOtu Tonga Ko e fasi ʻo e tuʻi ʻo e ʻOtu Tonga
  English : Song of the King of the Tongan Islands
  Country : Tonga
  Language : Tongan