Sachika Cheena

सचिका चिना

| 106 View(s)NEPAL BHASA


सचिका चिना सप हिना
मस मस लाली तया
जोवन जाया वयाला थें
न्हायेकं स्वसाँ मछासें च्वं

ल: जक का: वनेत न: जित
समा यायमा थें जुई
सुना स्वया च्वंनला धका
पला हे छि मस थें जुई

झ्यालं पिने जक हे मिखा
सुना सतुं थें जित
अथे याए ला थथे याएला
थाकुल सापहे नुगः चीत


NEPALI TRANSLATION:


चुल्ठो बाटी जुरो बेरी
जानी नजानी लाली लगाई
जोवन भरिएर आएकोले होकी
ऐना हेर्दा पनि लाज लागे जस्तो

पानी लिन जाँदा पनि मलाई
सिंगार गर्नु पर्ने जस्तो
कसैले हेरी रहे जस्तो
पाइला नै चाल्न नजाने जस्तो

झ्याल बाहिर मात्र मेरा आँखा
कसैले बोलाई रहे जस्तो
यसो गरूँ कि त्यसो गरूँ
गार्हो भयो अत्ति यो मन बाँध्न


ENGLISH TRANSLATION:


Tying the ribbon, making the bun
Putting the lipstick without know much
Perhaps growing to be the adult
I feel shy even looking at mirror

Even if I have to fetch water
Feel like doing the makeup
As if someone is looking at me
I get nervous even to take steps

Feel like gazing outside window
As if someone is calling me
Whether to do this or that
Very difficult to hold my heart.

Song Details


 • Release Date : October 31, 2022
 • Country : Nepal
 • Language(s) : Nepal Bhasa , Nepali , English
 • Genre : New Age
 • Video : Sachika Cheena
 • Sachika Cheena's Video
  Team Members


  Niva Dangol
 • Niva Dangol (Singer)


  Birth Country : Nepal
 • Related


  Song Video


  Song Country


  Song Language(s)


  Song Genre


  May's Songs


 • JUMPIN JUMPIN
  Date : May 10, 2023
  Country : United States
  Language : English
  Genre : Pop

 • Radhe Title Track Radhe Title Track
  Date : May 5, 2021
  Country : India
  Language : Hindi
  Genre : Pop

 • Lupang Hinirang Lupang Hinirang
  English : Chosen Land
  Date : May 26, 1958
  Country : Philippines
  Language : Spanish

 • Le Mali Le Mali
  English : Mali
  Date : May 9, 1962
  Country : Mali
  Language : French

 • al-Jumhūrīyah al-Muttaḥidâh al-Jumhūrīyah al-Muttaḥidâh
  English : United Republic
  Date : May 22, 1990
  Country : Yemen
  Language : Arabic

 • Tavisupleba Tavisupleba
  English : Freedom
  Date : May 20, 2004
  Country : Georgia
  Language : Georgian

 • Quisqueyanos Valientes Quisqueyanos Valientes
  English : Brave Quisqueyans
  Date : May 30, Country : Dominican Republic
  Language : Spanish

 • Azərbaycan marşı Azərbaycan marşı
  English : Azerbaijan Anthem
  Date : May 27, 1992
  Country : Azerbaijan
  Language : Azerbaijani

 • Himno Nacional Argentino Himno Nacional Argentino
  English : Argentine National Anthem
  Date : May 11, 1813
  Country : Argentina
  Language : Spanish

 • Afghan National Anthem Surūd-e Millī
  English : Afghan National Anthem
  Date : May 2006
  Country : Afghanistan
  Language : Dari

 • Popular Songs


 • Ḥumāt al-Ḥimá Ḥumāt al-Ḥimá
  English : Defenders of the Homeland
  Date : November 7, 1987
  Country : Tunisia
  Language : Arabic

 • Ḥumāt ad-Diyār Ḥumāt ad-Diyār
  English : Guardians of the Homeland
  Date : Ḥumāt ad-Diyār 1961
  Country : Syria
  Language : Arabic

 • Naḥnu Jund Allah, Jund Al-waṭan Naḥnu Jund Allah, Jund Al-waṭan
  English : We are the Soldiers of God, the Soldiers of the Nation
  Date : Naḥnu Jund Allah, Jund Al-waṭan 1956
  Country : Sudan
  Language : Arabic

 • Oʻzbekiston Respublikasining Davlat Madhiyasi Oʻzbekiston Respublikasining Davlat Madhiyasi
  English : State Anthem of the Republic of Uzbekistan
  Date : Oʻzbekiston Respublikasining Davlat Madhiyasi 1992
  Country : Uzbekistan
  Language : Uzbek

 • Ko e fasi ʻo e tuʻi ʻo e ʻOtu Tonga Ko e fasi ʻo e tuʻi ʻo e ʻOtu Tonga
  English : Song of the King of the Tongan Islands
  Country : Tonga
  Language : Tongan