Stand and Sing of Zambia, Proud and Free

| 234 View(s)


Bemba


First Verse

Lumbanyeni Zambia, no kwanga,
Ne cilumba twange tuumfwane,
Mpalume sha bulwi bwa cine,
Twaliilubula.
Twikatane bonse.

Second Verse

Bonse tuli bana ba Africa,
Uwasenaminwa na Lesa,
Nomba bonse twendele pamo,
Twaliilubula.
Twikatane bonse.

Third Verse

Fwe lukuta lwa Zambia lonse,
Twikatane tubyo mutende,
Pamo nga lubambe mu mulu,
Lumbanyeni Zambia.
Twikatane bonse.

Chorus (Mostly Sung After First Verse)

Lumbanyeni,
Lesa, Lesa, wesu,
Apale calo,
Zambia, Zambia, Zambia.
Fwe bantungwa
Mu luunga lwa calo.
Lumbanyeni Zambia.
Twikatane bonse.


Chewa


First Verse

Imani timtamande Zambia,
Dziko la cimwemwe ndi umodzi,
Ife tinamenyera ufulu,
Tinapata ufuluwu,
Umodzi ndi mphamvu.

Second Verse

Africa ndiye Mayi wathu,
Dzanja la Mbuye lamdalitsa
Tiyeni tonse tigwirizane
Ndife abale m’dziko:
Umodzi ndi mphamvu.

Third Verse

Dziko limodzi, mtundu umodzi
Ndi cilakolako cathutu
Ulemu ndi mtendere m’dziko
Monga nkwazi m’mwamba:
Umodzi ndi mphamvu.

Chorus (Mostly Sung After First Verse)

Timtamande,
Mlungu, Mlungu wathu,
Adalitse,
Zambia, Zambia, Zambia.
Omasuka pansi
Pa ndembela yathu.
Zambia timtamande.
Umodzi ndi mphamvu.


Tonga


First Verse

Atumutembaule Zambia,
mbotubelekela antoomwe,
Twakazunda akwaanguluka,
Akulilela,
Toonse Tuswangane.

Second Verse

Afrika mbabaama besu,
Cisi cakalelekw’ aLeza,
Toonse tobantu tuswaangane,
Mubwanabokwabo,
Zambia Omubotu.

Third Verse

Ciinga comwe ncotulilila,
Mbulemu aluumuno mucisi,
Mbuli Sikwaze Mbwauluka,
Zambia, omubotu,
Toonse Tuswangane.

Chorus (Mostly Sung After First Verse)

Ciinga comwe ncotulilila,
Mbulemu aluumuno mucisi,
Mbuli Sikwaze Mbwauluka,
Zambia, omubotu,
Toonse Tuswangane.


English


First Verse

Stand and sing of Zambia, proud and free,
Land of work and joy in unity,
Victors in the struggle for our rights,
We’ve won freedom’s fight.
All one, Strong and Free.

Second Verse

Africa is our own motherland,
Fashion’d with and blessed by God’s good hand,
Let us all her people join as one,
Brothers under the sun.
All one, Strong and Free.

Third Verse

One land and one nation is our cry,
Dignity and peace ‘neath Zambia’s sky,
Like our noble eagle in its flight,
Zambia, praise to thee.
All one, Strong and Free.

Chorus (Mostly Sung After First Verse)

Praise be to God,
Praise be, praise be, praise be,
Bless our great nation,
Zambia, Zambia, Zambia.
Free men we stand
Under the flag of our land.
Zambia, praise to thee!
All one, Strong and Free.

Song Details


 • Adopted : September 14 , 1973
 • Country : Zambia
 • Language(s) : Bemba

 • Team Members


 • Lyrics : G. Ellis
 • Lyrics : E.S. Musonda
 • Lyrics : J.M.S. Lichilana
 • Lyrics : I. Lowe
 • Lyrics : J. Sajiwandani
 • Lyrics : R.J. Seal
 • Music : Enoch Sontonga, 1897
 • TRENDING NOW

  Related


  Song Country


  Song Language(s)


  October's Songs


 • Salve a ti, Nicaragua Salve a ti, Nicaragua
  English : Hail to thee, Nicaragua
  Date : October 20, 1939
  Country : Nicaragua
  Language : Spanish

 • Il Canto degli Italiani Il Canto degli Italiani
  English : The Song of the Italians
  Date : October 12, 1946
  Country : Italy
  Language : Italian

 • Caminemos pisando las sendas de nuestra inmensa felicidad Caminemos pisando las sendas de nuestra inmensa felicidad
  English : Let Us Tread the Path of Our Immense Happiness
  Date : October 12, 1968
  Country : Equatorial Guinea
  Language : Spanish

 • National Anthem of the Republic of Colombia Himno Nacional de la República de Colombia
  Date : October 28, Country : Colombia
  Language : Spanish

 • Chantaje Chantaje | Shakira ft. Maluma
  English : Blackmail
  Date : October 28, 2016
  Country : Spain
  Language : Spanish
  Genre : Pop