Zhōnghuá Mínguó guógē

National Anthem of the Republic of China

| 144 View(s)


Traditional Chinese


ㄙㄢ民ㄇㄧㄣˊ主ㄓㄨˇ義ㄧˋ,吾ㄨˊ黨ㄉㄤˇ所ㄙㄨㄛˇ宗ㄗㄨㄥ;
以ㄧˇ建ㄐㄧㄢˋ民ㄇㄧㄣˊ國ㄍㄨㄛˊ,以ㄧˇ進ㄐㄧㄣˋ大ㄉㄚˋ同ㄊㄨㄥˊ。
咨ㄗ爾ㄦˇ多ㄉㄨㄛ士ㄕˋ,為ㄨㄟˋ民ㄇㄧㄣˊ前ㄑㄧㄢˊ鋒ㄈㄥ;
夙ㄙㄨˋ夜ㄧㄝˋ匪ㄈㄟˇ懈ㄒㄧㄝˋ,主ㄓㄨˇ義ㄧˋ是ㄕˋ從ㄘㄨㄥˊ。
矢ㄕˇ勤ㄑㄧㄣˊ矢ㄕˇ勇ㄩㄥˇ,必ㄅㄧˋ信ㄒㄧㄣˋ必ㄅㄧˋ忠ㄓㄨㄥ;
一ㄧˋ心ㄒㄧㄣ一ㄧˋ德ㄉㄜˊ,貫ㄍㄨㄢˋ徹ㄔㄜˋ始ㄕˇ終ㄓㄨㄥ。


Simplified Chinese (with Hanyu Pinyin)


Sānmín主义zhǔyì,吾wú党dǎng所suǒ宗zōng;
以Yǐ建jiàn民国Mínguó,以yǐ进jìn大同dàtóng。
咨Zī尔ěr多士duōshì,为wèi民mín前锋qiánfēng;
夙夜Sùyè匪fěi懈xiè,主义zhǔyì是shì从cóng。
矢Shǐ勤qín矢shǐ勇yǒng,必bì信xìn必bì忠zhōng;
一Yì心xīn一yì德dé,贯彻guànchè始shǐ终zhōng。


English translations


Officially


San Min Chu-i,
Our aim shall be:
To found a free land,
World peace, be our stand.
Lead on, comrades,
Vanguards ye are.
Hold fast your aim,
By sun and star.
Be earnest and brave,
Your country to save,
One heart, one soul,
One mind, one goal…


Literal


Three Principles of the People,
The foundation of our party.
Using [this], [we] establish the Republic;
Using [this], [we] advance into a state of total peace.
Oh, you, righteous men,
For the people, [be] the vanguard.
Without resting day or night,
Follow the Principles.
Swear [to be] diligent; swear [to be] courageous.
Obliged to be trustworthy; obliged to be loyal.
[With] one heart and one virtue,
[We] carry through until the very end…


Transcription in other Chinese languages


Cantonese Yale


Sāam màhn jyú yih, ngh dóng só jūng,
Yíh gin màhn gwok, yíh jeun daaih duhng,
Jī yíh dō sih, wàih màhn chìhn fūng,
Sūk yeh féi gaai, jyú yih haih chùhng,
Chí kàhn chí yúhng, bīt seun bīt jūng,
Yāt sām yāt dāk, gun chit chí jūng!


Pe̍h-ōe-jī


Sam bîn chú gī, ngô͘ tóng só͘ chong,
Í kiàn Bîn-kok, í chìn tāi tông,
Chu ní to sū, ûi bîn chiân hong,
Siok iā húi hāi, chú gī sī chiông,
Sí khîn sí ióng, pit sìn pit tiong,
i̍t sim i̍t tek, koàn thiat sí tiong!

Song Details


 • Adopted : 1943
 • Country : China
 • Language(s) : Chinese , English

 • Team Members


 • Lyrics : Sun Yat-sen, 1924
 • Music : Cheng Maoyun, 1928
 • TRENDING NOW

  Related


  Song Country


  Song Language(s)


  March's Songs


 • Shche ne vmerla Ukrayiny ni slava, ni volya Shche ne vmerla Ukrayiny ni slava, ni volya
  English : The Glory and the Will of Ukraine Have Not Yet Died
  Date : March 6, 2003
  Country : Ukraine
  Language : Ukrainian

 • İstiklal Marşı İstiklal Marşı
  English : Independence March
  Date : March 12, 1921
  Country : Turkey
  Language : Turkish

 • The Star-Spangled Banner The Star-Spangled Banner
  Date : March 3, 1931
  Country : United States
  Language : English

 • Simudzai Mureza wedu WeZimbabwe Simudzai Mureza wedu WeZimbabwe
  English : O lift high, high, our flag of Zimbabwe
  Date : March 1994
  Country : Zimbabwe
  Language : Shona

 • Amar Sonar Bangla Amar Sonar Bangla
  English : My Golden Bengal
  Date : March 3, 1971
  Country : Bangladesh
  Language : Bengali

 • Aruba Dushi Tera Aruba Dushi Tera
  English : Aruba Sweet Land
  Date : March 18, 1976
  Country : Aruba
  Language : Papiamento

 • The Star-Spangled Banner The Star-Spangled Banner
  Date : March 3, 1931
  Country : United States
  Language : English

 • On the Banks of the Wabash, Far Away On the Banks of the Wabash, Far Away
  Date : March 14, 1913
  Country : United States
  Language : English